Ferca Catalunya i AGIT, aplicacions i serveis informàtics, han renovat el seu conveni de col·laboració per a l’enviament telemàtic de butlletins.

El conveni signat aquest 2016 té una vigència de 5 anys.

Podeu consultar el document PDF íntegre: RENOVACIÓ DEL CONVENI ENTRE FERCA I AGIT