Reportatge de Jové TV de la TROBAFIRA del passat 21 d’abril.

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=2TE3sKRdESw