FORMACIÓ

Des de FERCA oferim als nostres agremiats una formació adequada a les seves necessitats. Actualment l’oferta de cursos al mercat és molt àmplia. De tota aquesta oferta nosaltres sel·leccionem aquells cursos que els seran més útils als nostres associats i els dividim en curos de tres tipus:

Cursos Contracte Programa:
Es tracta de cursos subvencionats per la Generalitat de Catalunya. Treballem conjuntament amb el Departament de Treball, que és l’organ responsable de la coordinació dels cursos i, majoritàriament, es tracta de cursos dirigits a treballadors autònoms, un colectiu que en la seva història passada ho tenia ben difícil a l’hora d’accedir a formació subvencionada, tant homes com dones, encara que intentem potenciar l’aprofitament d’aquests recursos de formació per a la dona.

Cursos FORCEM:
Els plans de formació contínua per a treballadors en actiu subvencionats pel FORCEM (Fundació per a la Formació Continua i el Fons Social Europeu) permeten obtenir formació totalment gratuïta (subvenció del 100%) o parcialment subvencionada per a treballadors i autònoms en actiu.

Cursos ICAEN:
Des de FERCA tenim un conveni signat amb l’Institut Català de l’Energia mitjançant el qual nosaltres podem oferir als nostres agremiats cursos, tant d’energia solar tèrmica com d’energia solar fotovoltàica, de primer i de segon nivell. Aquests cursos són molt complets, estan actualitzats amb les darreres tecnologies, consten tant d’una part teòrica com d’una part pràctica, a vegades fins i tot es realitzen visites in situ a instal·lacions per a veure amb detall els conceptes descrits a la part teòrica. Un cop acabats els cursos s’entrega un diploma a tots aquells assistents que hagin aprofitat la formació.

Si desitgen més informació d’aquests cursos, contactin directament amb el seu Gremi.