FERCA Catalunya va ser un dels 45 signants del document d’adhesió a la iniciativa legislativa de la “Proposta de llei _/2016 de mesures de foment per la electrificació del transport per carretera”.

Podeu llegir la Nota en el següent PDF: RENOVACIÓ DEL CONVENI ENTRE FERCA I AGIT