HISTÒRIA DE FERCA CATALUNYA

FERCA és la Federació que aglutina la majoria dels gremis d’instal·ladors d’electricitat, fontaneria, calefacció, climatització i afins de Catalunya.

Aquesta Federació d’Instal·ladors va ésser creada l’any 1978.

L’acta de la constitució està signada a Barcelona el dia 21 de juliol de 1978.

La primera Assemblea es va fer el 14 de desembre de l’any 1978 a Barcelona. En aquell moment ja es va començar a plantejar la possibilitat de crear una Confederació Nacional de Fontaneria i es van iniciar les tasques per establir el que avui és CONAIF, juntament amb Guipúscoa, que en aquells dies havia tingut les mateixes inquietuds.

FERCA va donar a conèixer d’immediat davant els organismes oficials la seva col·laboració en els temes professionals del sector.

FERCA va ésser la primera a demanar la implantació dels carnets professionals, tant d’empresa com d’instal·lador en l’ambient de comunitat autònoma, amb els quals s’evitaria una bona part de l’intrusisme.

L’any 1987 FERCA es va començar a plantejar la possibilitat d’organitzar cursets gratuïts amb la idea d’anar adaptant els aprenents al món del treball del nostre sector. D’aquí van néixer les diferents Escoles Gremials, que avui dia estan donant un important nombre d’aprenents i que es manté, en la part social, gràcies a les empreses que els contracten i al finançament de la Generalitat de Catalunya.

FERCA és avui el centre de les empreses catalanes del sector, ja que FERCA, és la portaveu de les empreses en les reunions de treball amb el Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat, el Departament de Treball, les companyies subministradores i tots els estaments oficials de Catalunya que ens afecten.

FERCA va ser pionera en la creació d’una xarxa informàtica, ja que al juny de l’any 1997 va posar en marxa una intranet entre tots els Gremis i els instal·ladors de Catalunya.

FERCA col·labora de forma constant amb PIMEC, UPM, CONAIF i FENIE.