ACORDS I CONVENIS

Des de FERCA creiem que el conveni de col·laboració és una molt bona eina per augmentar el volum de negoci de les empreses instal·ladores i la possibilitat de poder actuar davant els clients en les mateixes condicions i avantatges.

Els associats de FERCA podeu beneficiar-vos de tot un ventall d’acords que la Federació ha signat directament amb diferents empreses, entre els que destaquem els següents:

  • AGIT
    Conveni per a l’enviament telemàtic de butlletins.

  • Gas Natural
    Connexions de nous punts de subministrament a la xarxa de distribució: possibilitat d’obtenir la instal·lació comunitària (IRC) en règim de lloguer, fer les instal·lacions corresponents, col·laboració econòmica de la Cia. per cada nou punt de subministrament, possibilitat de fer pagaments al comptat de la IRC, etc.

  • ISO
    Preus especials per l’assessorament en la implantació i certificació de la NORMA UNE-EN -ISO 9001:2000 en les empreses agremiades que estiguin interessades.